10. klassi ühiskatsed

Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool

10. klassi ühiskatsed võimaldavad kandideerida samaaegselt nelja kooli. Katsete infosüsteemi kaudu toimub kandideerijate registreerimine, personaalne testitulemuste avalikustamine ning vestlusele kutsumise teavitamine.

Korralduslike küsimustega võta kooliga ühendust infosüsteemi kaudu – logi sisse ning saada sõnum soovitud kooli(de)le.

Enne registreerimist tutvu koolide 10. klassi vastuvõtu ja ühiskatsete korraldamise korraga — Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool, ühiskatsete kord.

Katsete korraldus

  1. Registreeri ennast siin keskkonnas, järjestades koolid oma eelistuste järgi. Registreerimine kestab kuni 14.03 kell 23:59.
  2. Kui soovid olümpiaadil osalemise tõttu vabastust testidest, pead registreerima hiljemalt 07.03 kell 16:00. Testidest vabastamise või mittevabastamise otsuse teatame hiljemalt 13. märtsiks.
  3. Katsed toimuvad 17.03 kell 10:00
  4. Pärast registreerimist saad teada katsete toimumise koha (ühes neljast koolist).
  5. Katsete tulemuste põhjal otsustavad koolid, kas oled pääsenud edasi vestlusvooru.
  6. Vestlusvooru ajad määratakse vastavalt sinu koolieelistuste järjekorrale (kõigepealt esimese eelistuse koolis, jne).
  7. Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustavad koolid, kas on valmis sind vastu võtma.
  8. Positiivse otsuse korral saad koolidelt hea tahte protokolli, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks.
  9. Kui allkirjastad protokolli ja tagastad selle kooli, arvatakse sind vastava kooli õpilaskandidaadiks.